Ống đồng Hailiang - Quảng Hà là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam

Ống đồng Huahong - Quảng Hà là đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam

Bảo ôn điều hòa M-Flex - Quảng Hà là tổng đại lý phân phối độc quyền tại Việt Nam